Verandertrajecten

Portfolio management

Digitale innovaties

Contact

Menu sluiten

Waar staan we voor?

FocusFactory is gespecialiseerd in het bedenken, vormgeven, dirigeren en realiseren van digitale veranderingen – in lijn met de strategie van uw organisatie.

Daarbij staan maatschappelijke betrokkenheid, aandacht voor de mens en aantoonbare resultaten centraal. Dit doen we in zowel Nederlandse als internationale organisaties. En vaak in bedrijven met een technische achtergrond.

Onze rol

Wij zijn gecommitteerd aan het resultaat en staan daarom zelden aan de zijlijn te roepen hoe het beter moet.

Wij kunnen met teams, individuele specialisten of als (interim) leidinggevende bijdragen aan uw digitale verander succes. Vaak met borging op senior management niveau.

Onze ervaring

We hebben ervaring opgedaan bij Rabobank, Interpolis, ING, KLM, Audionova, Accell, Gasunie, Stedin, Alliander, en een aantal overheidsinstanties zoals het Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, het UWV en het CAK.” Door “Op basis van onze ervaring en ons uitgebreide netwerk “ en dan de rest van de tekst die daar staat” We kunnen wij, indien gewenst, teams samenstellen met specialisten op allerlei gebieden, zoals strategie ontwikkeling, implementatiekracht, digitale kennis, verandermanagement, of individuele begeleiding.

Company 1Company 2Company 3Company 4Company 5Company 6Company 7Company 8Company 9Company 10Company 11Company 12Company 13Company 14Company 15Company 16Company 17Company 18Company 19Company 20Company 21Company 22Company 23Company 24Company 25Company 26

Begeleiding van digitale verandertrajecten

We streven we naar betekenisvolle resultaten. Wat betekent dat? Aantoonbare resultaten behalen waarbij rekening wordt gehouden met de mens. Wij hebben ervaren dat het succes van voorgenomen veranderingen vooral wordt bepaald door hoe we omgaan met de mensen in de organisatie. Hoe ingewikkeld de techniek ook is. Met: Wij begeleiden senior management in hun rol binnen deze verander trajecten.

Een aantal ingrediënten komen bij elke organisatieverandering of digitaliseringsvraagstuk terug:

  • Senior Management commitment

  • Visie

  • Roadmap

  • Oprechte aandacht

Onze rol. FocusFactory neemt verantwoordelijkheid voor het begeleiden van de verandering. Rollen die daarbij horen zijn (interim) eindverantwoordelijke, loods, stuurman, tolk/vertaler, architect met budget, strenge ouder, liefdevolle coach.

Strategisch portfoliomanagement

FocusFactory is gespecialiseerd in strategisch portfoliomanagement in (middel) grote bedrijven. Daarbij gaat het om het in lijn brengen van strategie en organisatiedoelen met de gevraagde verandering initiatieven. Het creëren van één lijst van geprioriteerde projecten en/of Epics helpt enorm bij het toewijzen van budget en capaciteit aan de strategisch meest relevante doelen. Maar daarvoor is veel informatie vereist die vaak versnipperd in de organisatie aanwezig is. Wij helpen bij het verzamelen van die informatie. Ieder kwartaal kan er worden bijgestuurd, waardoor de organisatie wendbaar blijft en zich kan aanpassen aan de veranderende buitenwereld. Het vereist optimale afstemming tussen het aanpassingsvermogen van de organisatie en het relatief stabiel houden van productiecapaciteit (de ‘velocity’ van scrum teams in agile termen), waardoor de output van digitale producten op niveau blijft.

Onze rol:

Wij ondersteunen met de visie, de aanpak, de toolselectie en de realisatie van portfoliomanagement in uw organisatie. Eventueel aangevuld met de inrichting, werkwijze en processen van het bijbehorende digitale ecosysteem. Dit hebben we bij verschillende bedrijven mogen doen, en de behoefte aan ondersteuning op dit vlak blijkt groot.

Digitale innovaties

FocusFactory richt zich op digitale innovaties. Dat kan gaan over de inhoud, zoals ontwikkelingen in RPA, AI, Blockchain of low code en no code, of over de werkwijze : Agile werken, lean portfoliomanagement, SAFe, al dan niet in combinatie met ‘good old’ programma- en projectmanagement. Onze bijdrage bestaat uit strategie/visie vorming, samenstelling van goede teams, het optimaliseren van processen, maar vooral uit het behalen van aantoonbare resultaten.

We hebben een aantal start ups, een spin-off, en bestaande organisaties begeleidt op hun hobbelige weg naar de toekomst.

Desgewenst is FocusFactory bereidt om te overwegen of een (tijdelijke) rol in een Raad van Advies, Raad van Toezicht, als commissaris of in de directie waarde toevoegt.

Neem contact op met ons team

Als u contact wilt opnemen stuur dan een email aan info@focusfactory.com of benader ons via linkedin: www.linkedin.com/in/wimdeboer.